انتصاب اعضای جدید شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی احکامی از سوی دکتر یغمائی رئیس دانشگاه، اعضای جدید شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه معرفی و منصوب شدند.

در بخشی از این احکام خطاب به آقایان دکتر آرش امینی، دکتر کیازند فصیحی و دکتر علی اکبر نجفی کانی از اعضای هیأت علمی دانشکده های علوم، فنی و مهندسی گرگان و علوم انسانی و اجتماعی آمده است:

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه گلستان

اميد است با بهره گيري از همه ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود و اجراي كامل قوانين و مقررات و همفکری و بهره گیری از تجارب سایر اعضای محترم هیأت علمی در جهت پیشبرد اهداف این شورا موفق و مؤید باشید.

گفتنی است از آقایان دکتر سید رسول داودی، دکتر بهمن صحنه و خانم دکتر محبوبه علیزاده صنعتی که پیش از این عهده دار این مسئولیت بودند، تشکر و قدردانی به عمل آمد.


تعداد بازدید: 496