سخنرانی عضو هیأت علمی دانشگاه مونستر در دانشکده علوم

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی؛ پروفسور توماس میشل بروکر عضو هیأت علمی دانشگاه مونستر آلمان در کارگاهی تحت عنوان "سن یابی سنگهای دگرگونی" در دانشکده علوم به بیان روشهای جدید و متداول سن یابی سنگ های دگرگونی با مثالهایی از مناطق مختلف دنیا پرداخت و سپس گزارشی از نتایج سن یابی در حوزه شرق ایران(حوزه سیستان) و مقایسه آن با سن های قبلی ارائه داد.

در این کارگاه که با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان علاقمند در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم برگزار گردید، سن های گزارش شده برای سنگ های دگرگونی حدود 125 میلیون سال گزارش شده بود که در مطالعات جدید پروفسور بروکر که با روشهای مختلف سن یابی شده اند، سنی حدود 85 تا 87 میلیون سال نشان می دهند.

وی در ادامه با ذکر مثالهایی از نقاط مختلف دنیا به برخی چالشها و پیچیدگی هایی که سن یابی سنگهای دگرگونی دارند، پرداختند. 


تعداد بازدید: 246