گزارش تصویری دید و بازدید نوروزی رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده های فنی و مهندسی گرگان و علی آباد کتول

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸


تعداد بازدید: 335