انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان به عنوان عضو کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی‌ احمدآبادی رییس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، دکتر غلامرضا خوش فر عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان به عنوان عضو کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه این هیأت، منصوب گردید.

متن حکم به این شرح است:


تعداد بازدید: 374