نشست صمیمی هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی گرگان برگزار شد

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی؛ در سلسله نشست های هیأت رئیسه با اعضای هیأت علمی دانشگاه، نشست و هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی گرگان با هیأت رئیسه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه هدف از برگزاری این نشست ها را تعامل و همکاری با مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده ها جهت برطرف کردن مسائل و مشکلات دانشکده ها عنوان کرد و گفت: دانشکده فنی و مهندسی یکی از مؤثرترین دانشکده های دانشگاه است و از قابلیت های علمی، پژوهشی و فنی بسیار خوبی برخوردار است که می بایست در ارتباط برقرار کردن با صنعت و جامعه بیش از پیش بکوشد و اهتمام جدی در به محصول رساندن ایده های اساتید در بازار داشته باشد که دانشگاه در این راستا حمایت جدی خواهد کرد.

ایشان در ادامه گزارشی از روند توسعه دانشگاه در بخش های مختلف عمرانی، آموزشی، رفاهی و دانشجویی ارائه داد و در ادامه اعضای هیات علمی دانشگاه سوالات و مشکلات خود را در بخش های آمایش آموزش عالی، توسعه و چشم انداز دانشگاه، سامان دهی امور مربوط به تحصیلات تکمیلی، برنامه ریزی آموزشی، امور رفاهی هیأت علمی، ارتباط با صنعت و طرح های پژوهشی مطرح نمودند که اعضای هیأت رئیسه به سوالات پاسخ دادند.


تعداد بازدید: 416