انتصاب معاون جدید آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه، دکتر محسن مظاهری تهرانی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم منصوب شدند.

دکتر مظاهری عضو گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم هستند.

در بخشی از احکام انتصاب ایشان آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "معـاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علـوم" منصوب می شوید. امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و همکاری با رئیس محترم دانشکده در انجام شرح وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

گفتنی است در نامه جداگانه ای از زحمات دکتر پونه ابراهیمی معاون سابق آموزشی و پژوهشی این دانشکده قدردانی به عمل آمد.

 


تعداد بازدید: 510