طرح کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان جدیدالورود

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی جدید در مقاطع  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

خواهشمند است جهت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان از تاریخ 6/7/98 لغایت 15/8/98  به بارگزاری اطلاعات خود در پورتال های زیر اقدام نمایید. لازم به ذکر است انتخاب واحد ترم دوم منوط به بارگزاری اطلاعات در این طرح و تحویل خروجی کارنامه به صورت چاپ شده یا فایل الکترونیکی به مرکز مشاوره می باشد.

آدرس مرکز مشاوره:

 خیابان شهید بهشتی -دانشگاه گلستان- معاونت دانشجویی- مرکز مشاوره تلفن: 32238675-017

شماره واتساپ جهت ارسال فایل الکترونیک کارنامه:

09117018260 

 

(سلامت روان)            https://portal.saorg.ir/mentalhealth

(سلامت جسم)        https://portal.saorg.ir/physicalhealth 

 


تعداد بازدید: 3375