بازدید رئیس دانشگاه از سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر فرهاد یغمایی رئیس دانشگاه از نمایشگاه کتاب و غرفه مرکز نشر دانشگاه در سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان بازدید کرد.

دکتر یغمائی ضمن بازدید از نمایشگاه کتاب گفت: کتاب مهم ترین دستاورد فرهنگی است که بیشترین تاثیر را در زندگی و جامعه گذاشته زیرا حوزه تأثیرگذاری و فراگیری کتاب بیشتر از سایر فعالیت های  فرهنگی است، بنابراین برپایی نمایشگاه های کتاب در مقایسه با سایر فعالیت های فرهنگی، رویداد ویژه ای محسوب می شود.

گفتنی است در این بازدید معاون پژوهش و فناوری و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی رئیس دانشگاه را همراهی می کردند.

نمایشگاه کتاب استان گلستان، امسال با شعار «کتاب هدیه ماندگار است» و 73 هزار و 970 عنوان کتاب به ارزش تقریبی 5 میلیارد تومان از سوی 500 ناشر در 260 غرفه ارائه شده است.


تعداد بازدید: 487