برگزاری سلسله وبینار در حوزه علوم و فناوری های پلیمر

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

گروه مهندسی پلیمر با مشارکت انجمن علمی پلیمر و همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان وبیناری با موضوع جدایی فازی در پلی یورتان ها برگزار می کند.


تعداد بازدید: 136