دومین برگزاری سلسله وبینار در حوزه علوم و فناوری های پلیمر

شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

گروه مهندسی پلیمر با مشارکت انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر و همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان در نظر دارد؛

سلسله وبینارها در حوزه علوم و فناوری پلیمر با موضوع «سطوح فوق آب گریز و فوق روغن گریز» با هدف معرفی کاربردهای پلیمری برگزار کند.


تعداد بازدید: 95