حرکتی پسندیده توسط دانشجویان دانشگاه گلستان

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

رضا صحرایی و رضا امینیان دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان از بیستم اردیبهشت مسیر مشهد مقدس به استان فارس را شروع به رکاب زدن کردند و طی این مسیر از استان های خراسان شمالی، گلستان، مازندران، تهران، قم، مرکزی و اصفهان عبور خواهند کرد.

 هدف از این حرکت پسندیده بالا بردن انگیزه، نشاط، سلامتی و آمادگی جسمانی دانشجویان و حمایت از جامعه پزشکی سراسر کشور در مقابله با بیماری کرونا اعلام شد.


تعداد بازدید: 454