چهارمین سلسله وبینارها در حوزه ی علوم و فناوری های پلیمر

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

گروه مهندسی پلیمر با مشارکت انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر و همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان برگزار می کند؛

سلسله وبینارها در حوزه ی علوم و فناوری های پلیمر

با موضوع : آشنایی با صنعت رزین

زمان برگزاری : شنبه 24 خرداد ساعت 22:00

لینک وبینار : https://bbb2.gu.ac.ir/b/ami-zcg-qnj


تعداد بازدید: 116