برگزاری کارگاه معرفی حمایت های علمی بین المللی

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

کارگاه معرفی حمایت های علمی بین المللی با همکاری اداره روابط بین الملل دانشگاه گلستان به صورت وبینار برگزار می شود.

زمان: یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 10 الی 12

سخنران: دکتر سید احمد حسینی  

آدرس لینک وبینار:  http:/adobe2.gu.ac.ir/research


تعداد بازدید: 239