مرکز هدایت شغل دانشگاه گلستان برگزار می کند: دوره اول کارگاه های آموزشی ابزارهای نرم افزاری و فناوری های پرکاربرد در بازار کار

یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹


تعداد بازدید: 139