انجام مطالعات بررسی عوامل رانش و لغزش زمین روستاهای استان گلستان و تحلیل پایدارسازی آنها توسط محققان دانشگاه گلستان

سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی؛ دانشگاه گلستان طی چندین قرارداد پژوهشی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان به بررسی ابعاد زمین لغزش ها، مکانیزم های حرکتی، تحلیل پایداری و طراحی روش‌های پایدارسازی و کنترل زمین لغزش‌های حادث شده در روستاهای استان پرداخته است.

شایان ذکر است مجری این طرح های تحقیقاتی، دکتر حامد رضایی عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه می باشد که برای حفاری های ژئوتکنیکی برداشت های ژئوفیزیکی و مطالعات زمین شناسی از زیر ساخت ها و قابلیت های آزمایشگاهی و تخصصی دانشگاه گلستان استفاده شده است.

گفتنی است استان گلستان از لحاظ رخداد مخاطرات طبیعی از جمله سیل  و زمین لغزش جزء ۶ استان اول کشور است.

 


تعداد بازدید: 263