انجام طرح مدیریت حفاظت، مرمت و ساماندهی بلندترین برج آجری جهان، برج گنبد قابوس توسط محققان دانشگاه گلستان

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی؛ به سفارش وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، طرح مدیریت حفاظت، مرمت و ساماندهی بلندترین برج آجری جهان، گنبد قابوس توسط محققان دانشگاه گلستان در قالب قرارداد پژوهشی خارج از دانشگاه درحال انجام است.

هدف از اجرای این طرح هدایت، مدیریت و نظارت بر تهیه طرح های حفاظتی، مرمتی، ساماندهی و مستندسازی گنبدقابوس، بلندترین بنای تمام آجری جهان می باشد.

گفتنی است برج قابوس بن وشمگیر، بلندترین برج آجری جهان و یكی از ارزشمندترین آثار معماری دوره اسلامی می باشد که در سده چهارم هجری قمری در مركز شهر گنبدكاووس بنا شده است. قدمت این برج، افزون بر یک هزار سال می باشد که در تیرماه 1391 در فهرست آثار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) به عنوان اثر جهانی ثبت شده است.
گفتنی است مجری این طرح، دکتر نورتقانی عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه گلستان می باشد.

                               


تعداد بازدید: 189