تقدیر از انجمن های علمی دانشجویی برتر در "دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت" سال تحصیلی ۹۹-۹۸

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی، دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت با هدف شناسایی و نمایه سازی آثار، تولیدات و دستاوردهای انجمن علمی دانشجویی دانشگاه گلستان در حوزه های عملکردی مختلف از جمله بخش آموزشی، ارتباطات و همکاری های علمی، گفتگوی علمی و تخصصی، برگزاری رویدادهای علمی، مستند سازی، نشریات و تولید محتوای دیجیتال برگزار و داوری آن توسط مدیر و کارشناسان امور فرهنگی و دو استاد مشاور انجمن علمی دانشگاه انجام و در پایان از انجمن های برتر تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است انجمن های علمی مهندسی برق گرگان، مهندسی مکانیک و روابط عمومی به ترتیب مقام های اول تا سوم را از بین 32 انجمن علمی دانشجویی دانشگاه کسب کردند و انجمن های مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر گرگان به عنوان انجمن علمی قابل تقدیر معرفی شدند. همچنین مقام سایر انجمن ها در حوزه های عملکردی مختلف به شرح ذیل می باشد. 

ردیف عناوین محور های جشنواره مقام - انجمن
1 آموزشی

مقام اول - مهندسی برق گرگان

مقام دوم- روابط عمومی، مهندسی برق علی آباد کتول

مقام سوم- مهندسی مکانیک

2 ارتباطات و همکاری های علمی

مقام اول - مهندسی برق گرگان

مقام دوم- مهندسی مکانیک، روابط عمومی

مقام سوم- ارتباط تصویری، مهندسی شیمی

3 برگزاری رویداد علمی

مقام اول - مهندسی برق گرگان

مقام دوم- مهندسی پلیمر

مقام سوم- مهندسی مکانیک

4 نشریات

مقام اول - روابط عمومی

مقام دوم- مهندسی برق علی آباد کتول

مقام سوم- مهندسی مکانیک

5 تولید محتوای دیجیتال

مقام اول - مهندسی برق گرگان

6 مستند سازی

مقام اول - مهندسی شیمی

مقام دوم- ارتباط تصویری

مقام سوم- مهندسی برق علی آباد کتول

7 گفتگوی  علمی و تخصصی

مقام اول - مهندسی برق گرگان

مقام دوم- روابط عمومی

مقام سوم- مهندسی مکانیک ، ارتباط تصویری

 

  


تعداد بازدید: 769