سرپرست جدید معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول منصوب شد

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمایی رئیس دانشگاه گلستان، دکتر حسین کریمیان به سمت سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول منصوب شد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است «امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و همکاری با رئیس محترم دانشکده در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»

همچنین از زحمات خانم دکتر نسیبه حاجیلری معاون سابق این دانشکده تقدیر و تشکر بعمل آمد.

گفتنی است دکتر حسین کریمیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول هستند.

                                                                    


تعداد بازدید: 1372