افتخاری دیگر برای دانشگاه گلستان؛ حضور دو عضو هیات علمی در شمار 2 درصد دانشمندان برتر دنيا

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی؛ با انتشار اسامی 160 هزار دانشمند 2 درصد برتر دنیا توسط مؤسسه اسكوپوس، دو عضو هیات علمی دانشگاه گلستان در لیست دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند.

در لیست منتشر شده، 433 دانشمند از کشور ایران در زمره دانشمندان 2 درصد برتر حضور داشتند که از دانشگاه گلستان اسامی دکتر قاسم بهلکه و دکتر محمد صالح شفیعیان اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول دیده می‌شود.

گفتنی است دانشمندان 2% برتر دنیا، بر اساس شاخص کامپوزیت C و شش شاخص زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند:

1- Total citation
2- H-index
3- Coauthorship-adjusted H-index
4- Total citation to single autored papers
5- Total citation to single+first authored papers
6- Total citation to single+first+last authored papers

روابط عمومی دانشگاه گلستان این موفقیت ارزشمند را به اعضای هیات علمی مذکور و خانواده بزرگ و پرافتخار دانشگاه تبریک عرض می نماید.


تعداد بازدید: 1331