معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه گلستان حضور خواهند داشت

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان، دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف معاون پژوهش و فناوری و مسئول اجرای طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بازدید از دانشگاه های استان فردا پنج شنبه در دانشگاه گلستان حضور خواهند داشت.

بازدید از دستاورد ها و پتانسیل های دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول و پروژه های عمرانی پردیس دانشگاه، نشست با اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده ها از برنامه های دکتر رحیمی در دانشگاه گلستان به شمار می آید.


تعداد بازدید: 258