برگزاری نشست صمیمی اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده های دانشگاه گلستان با معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف

پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ نشست صمیمی با حضور دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری و مسئول اجرای طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رئیس و اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده های دانشگاه گلستان برگزار شد.

در ابتدا دکتر حسین مومنی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، گزارشی از عملکرد پژوهشی، دستاوردها و توانمندهای دانشگاه ارائه کردند.

در ادامه این نشست، روسای دانشکده ها به تشریح فعالیت های پژوهشی دانشکده و بحث و تبادل نظر به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی دانشگاه پرداختند.


تعداد بازدید: 783