پذيرش دانشجوی كارشناسی ارشد در سال تحصيلی 1401-1400 با استفاده از آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمی

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

به اطلاع می رساند؛ دانشگاه گلستان براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره 77948 /21 مورخ 1393/5/5 و ابلاغیه شماره 299574/ 2 مورخ 1396/12/16 اقدام به پذيرش دانشجو (بدون آزمون ورودی) در مقطع كارشناسی ارشد می نمايد.


متقاضیان باید دارای یکی از شراِیط زیر باشند:
1-  دانشجويان ممتاز دوره کارشناسی پيوسته که حداکثر در مدت 8 نيمسال دانش آموخته شوند و با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال 6 به لحاظ میانگین جزء 15درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
2- برگزيدگان المپيادهای علمی-دانشجويی،مسابقات و جشنواره ها و دانشجويان نمونه کشوری.
3- رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپياد علمی-دانشجويی برای ورود به همان رشته برگزيده.
4- دانشجويان نمونه کشوری و جز  15٪ برتر هم رشته هم ورودی.
5- رتبه های اول تا سوم نهايي جشنواره های بين المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی (در رشته مرتبط) با معرفی دبيرخانه جشنواره و مشاركت حداقل 35%.

مدارک لازم: 
تكميل فرم شماره 1 یا فرم شماره 2(معرفی نامه استفاده از تسهيلات آيين نامه استعدادهای درخشان ) و تکمیل فرم شماره 3 (درخواست متقاضيان پذيرش در دوره هاي كارشناسي رشد)- ريز نمرات دوره كارشناسی- تصوير كارت ملی- تصوير شناسنامه.
•    در صورت دانشجو بودن لازم است متقاضی تا 31 شهریور 1400 فارغ التحصیل شود.
•    آن دسته از متقاضیان پذیرش بدون آزمون خارج از دانشگاه گلستان که بنا به هر دلیلی قادر به تکمیل نمودن فرم شماره 1 نیستند می توانند هر نوع گواهی رتبه (با توجه به آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد) مورد تایید دانشگاه  محل تحصیل خود را به جای فرم شماره 1 ارائه دهند.

داوطلبان واجد شرايط می توانند از تاريخ 1399/11/15 لغايت 1399/11/25 مدارک لازم را جهت بررسی به آدرس ذیل ارسال نمایند.

آدرس: گرگان-خيابان شهید بهشتی-ساختمان مركزی دانشگاه گلستان - صندوق پستی 155 - کد پستی 15759-49138 

•    درج عبارت (مربوط به استعداد های درخشان ) بر روی پاکت پستی الزامیست.


شماره تماس دفتر استعداد های درخشان دانشگاه گلستان 01732254166
 


تعداد بازدید: 512