کتاب "100 نکته کاربردی درباره تدریس از پنی اور" منتشر شد

شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی و به نقل از کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه؛ یک عنوان کتاب در بهمن ماه سال 1399 توسط مرکز نشر دانشگاه گلستان چاپ و منتشر شد.

مرکز نشر دانشگاه گلستان به منظور حمایت از دستاوردها و آثار علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه، کتاب «100 نکته کاربردی درباره تدریس از پنی اور» ترجمه دکتر علی درخشان حصاری و دکتر علی عرب مفرد را چاپ و منتشر کرد. 

شایان ذکر است دکتر علی درخشان حصاری و دکتر علی عرب مفرد از اعضای هیات علمی گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی هستند.

 

 


تعداد بازدید: 338