فراخوان چهارمین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت فضای مجازی، دانشگاه و جامعه

شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

به اطلاع می رساند به همت دانشگاه خوارزمی، چهارمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت، فضای مجازی جامعه و دانشگاه برگزار می گردد.

زمان برگزاری همایش بصورت مجازی: 14 اسفند 99

مهلت ارسال اصل مقاله:  30 بهمن 99

لینک ثبت نام https://fsse.khu.ac.ir/


تعداد بازدید: 115