گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگاه گلستان منتشر شد

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان و به نقل از سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ آموزش عالی ایران در ۸ سال گذشته از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است.

گزارش‌ ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ گلستان است که با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ در دولت های یازدهم و دوازدهم در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. 

گزارش عملکرد دانشگاه گلستان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

شایان ذکر است گزارش سایر دانشگاه ها / مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری در سایت وازرت علوم، تحقیقات و فناوری بارگذاری شده است.


تعداد بازدید: 1368