تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401 - 1400

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان گرامی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400
 ( همه مقاطع تحصیلی )

نکته: تقویم آموزشی فوق با توجه به شرایط جاری کشور در جلسه 130 شورای دانشگاه مورخ 1400/04/13 به تصویب رسیده است. بدیهی در صورت اعلام شرایط و تصمیمات خاص توسط مراجع ذیصلاح، تقویم آموزشی فوق بازنگری خواهد شد. 


تعداد بازدید: 495