زمان بندی خدمات آموزشی و دانش آموختگی در ایام تابستان

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

*اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

با توجه به ایام تابستان و مرخصی همکاران دانشگاهی از تاریخ 1400/04/24 لغایت 1400/05/29
دانشجویان گرامی برای دریافت خدمات آموزشی و دانش‌آموختگی می‌توانند قبـل یا بعد از بازه فوق مراجعـه نمایند 

 


تعداد بازدید: 677