کارگاه تخصصی کد مونت کارلوی فلوکا

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

 انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه گلستان برگزار می کند:

 کارگاه تخصصی کد مونت کارلوی فلوکا
ویژه دانشجویان سراسر کشور

  مدرس: فاطمه مرادی
 دانشجوی دکتری رشته فیزیک هسته ای (دانشگاه تهران)

 مخاطبین:
دانشجویان کارشناسی علاقه‌مند به گرایش های
مهندسی هسته
فیزیک هسته ای
 فیزیک پزشکی
ذرات بنیادی، اتمی و مولکولی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های نام برده شده.

 برای شرکت کنندگان گواهی الکترونیکی صادر میشود.

 تاریخ برگزاری: ابتدای مهرماه ۱۴۰۰

طول دوره: به مدت یک ماه هفته‌ای ۳ جلسه

 به جهت نام‌نویسی با شماره ثبت شده در پوستر ارتباط برقرار کنید.


تعداد بازدید: 62