مراسم آیین استقبال از دانشجویان نوورود

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰

مراسم  آییـن استقبـال از دانشجویان نوورود دانشگـاه گلستـان
همراه با پرسش و پاسخ

چهارشنبه 21 مهر 1400
ساعت 15

لینک ورود به مراسم   https://adobe22.gu.ac.ir/gu

لینک ورود به فرم سوالات    https://b2n.ir/g58493 

 


تعداد بازدید: 348