انتصاب سرپرست مرکز رشد مشترک دانشگاه گلستان و پارک علم و فناوری گلستان

شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ در راستای تفاهم نامه مشترک فی مابین دانشگاه و پارک علم و فناوری گلستان و همچنین مصوبه هفتمین نشست هیات امنا منطقه سه فناوری با موضوع تاسیس مرکز رشد مشترک، دکتر علی عرب مفرد به عنوان سرپرست مرکز رشد مشترک دانشگاه گلستان و پارک علم و فناوری گلستان منصوب شد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است " امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش مضاعف و با بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود در جذب و توانمندسازی هسته ها و واحد های فناور و توسعه فعالیت های دانش بنیانی، قدم های موثری را بردارید و در پیشبرد اهداف پارک علم و فناوری استان که رسالت ملی و منطقه ای دارد، موفق و موید باشید"

گفتنی است دکتر علی عرب مفرد عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه می باشند.


تعداد بازدید: 686