به همت مرکز نشر دانشگاه، دو عنوان کتاب اعضای هیات علمی چاپ و منتشر شد

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه گلستان؛ در راستای تحقق اهداف و حمایت از نشر آثار علمی اعضای هیات علمی در آبان ماه 1400، دو عنوان کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه، چاپ و منشر شد.

- عنوان کتاب: «درآمدی بر آشکارسازی و کاربرد پرتوها» نویسنده: دکتر رحیم خباز

- عنوان کتاب: «مکانیک کوانتومی ابرتقارنی: یک مقدمه» ترجمه: دکتر طه کوهرخی و همکاران

گفتنی است دکتر رحیم خباز و دکتر طه کوهرخی از اعضای هیات علمی گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم می باشند.


تعداد بازدید: 351