چاپ مقاله عضو هیأت علمی گروه جغرافیا در مجله Journal of Cleaner Production

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ مقاله دکتر غلامرضا روشن عضو هیأت علمی گروه جغرافیا با عنوان :

Urban heat island and thermal comfort of Esfahan City (Iran) during
COVID -19 lockdown

در مجله Journal of Cleaner Production  به چاپ رسید.

در این مقاله تأثیر پیامدهای زیست محیطی و زیست اقلیمی اپیدومی کرونا بر ناهنجاریهای آب و هوایی اقلیم شهر اصفهان، از جمله کلان شهرهای بزرگ ایران که در سالهای اخیر با این پیامدهای زیست اقلیمی و زیست محیطی مواجه است، مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این مطالعه ناهنجاریهای جوی مربوط به دوره ۲۰ مارس تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ که تقریباً مطابق با اولین قرنطینه شهری در ایران بود با دوره درازمدت ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته شده است. همانطور که نتایج این تحقیق نشان داد، بواسطه کاهش فعالیت های افراد در طی ساعات روز، کمترین نرخ حداکثر دما با ۱۹.۴۶ درجه سانتیگراد برای سال ۲۰۲۰ تجربه شده که نسبت به میانگین درازمدت ۲.۱۳ درجه کمتر بوده است.

لازم به ذکر است که مجله Journal of Cleaner Production  از دسته مجلات Q1 بوده و در پایگاه های علم سنجی ISI و   JCRو Scopus نیز قرار گرفته است.

مجله Journal of Cleaner Production به عنوان یک مجمع بین رشته ای و بین المللی برای تبادل اطلاعات و نتایج تحقیق در مورد فن آوری ها ، مفاهیم و سیاست های طراحی شده برای کمک به اطمینان از پیشرفت به سمت جوامع پایدار با ایمپکت ۹.۲۷ جزء مجلات JCR Top 10% می باشد. هدف این ژورنال تشویق نوآوری در صنعت، محصولات جدید و بهبود یافته ها، اجرای فرایندها در محصولات و خدمات پاک می باشد. همچنین این ژورنال برنامه هایی به منظور تحریک توسعه و اجرای سیاست های پیشگیری گرای دولتی و برنامه های آموزشی طراحی کرده است.


تعداد بازدید: 441