معارفه اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان

دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر خوش فر معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس شورای ناظر بر انتخابات دانشجویی در جمع شورای صنفی دانشجویان با تشریح آیین نامه شورای صنفی گفت: شورای صنفی دانشجویی زبان گویای دانشجویان و انتقال دهنده مسائل و خواسته‌های بین دانشگاه و دانشجو است.

وی افزود: دانشگاه گلستان برای تحقق خواسته‌ها و مطالیات دانشجویان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند و شورای صنفی دانشجویی بهترین بازوی مشورتی دانشگاه محسوب می‌گردد.

مهندس حسن احمدی مدیر امور دانشجویی و دبیر شورای نظارت بر انتخابات دانشجویی با ارائه گزارشی از روند برگزاری انتخابات از دانشجویان شورای صنفی خواست تا از نظر و دیدگاه همه اعضا‌ء برای تصمیمات بهتر استفاده کنند و همراه طرح‌های پیشنهادی راهکارهای مناسبی هم ارائه نمایند.

امیرحسین اصغری دبیر شورای صنفی پیشین گزارشی از عملکرد شورا و پیگیری مطالبات دانشجویی ارائه کردند و آمادگی خود را برای همکاری و انتقال تجربیات شورای صنفی گذشته با شورای جدید اعلام کرد.

 در این جلسه دکتر خوش فر احکام اعضای شورای صنفی دانشجویان در سال 1401 را اعطاء کرد.


تعداد بازدید: 792