اقدامات ارتباط با جامعه و صنعت و کارآفرینی در سال 1400

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

اقدامات و فعالیت های حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و کارآفرینی در بخش معاونت پژوهشی دانشگاه گلستان در قالب گزارشی ارائه شد، این گزارش برای سال 1400 تهیه گردیده است.


تعداد بازدید: 77