سرپرست دفتر تحقیق استان گلستان منصوب شد

چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ طی حکمی از سوی دکتر محمد خلج امیر حسینی رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر مهدی محمدی نژاد به سمت سرپرست دفتر تحقیق استان گلستان منصوب گردید.

یاداور می‌گردد دفتر تحقیق استان مسئولیت مهم  تحقیق در فرایند جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان را بر عهده دارد که بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغیه از سوی هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف محوله را به انجام می‌رساند.

گفتنی است دکتر محمدی نژاد عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و مدیر امور فرهنگی دانشگاه گلستان است.

خاطر نشان می‌گردد دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی طی نامه ای از خدمات دکتر علی اکبر اقایی در دوران تصدی مسئولیت  دفتر تحقیق استان گلستان قدردانی کرد.


تعداد بازدید: 456