اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

پنج شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402 - 1401 می رساند جهت انجام ثبت نام مشروط و شروع مراحل تائید صلاحیت عمومی لازم است ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه پیوست کلیه مدارک خواسته شده زیر را تهیه، تکمیل و جهت انجام مراحل بعدی حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 08/16/ 1401 صرفاً از طریق پست پیشتاز پردیس دانشگاه گلستان، به نشانی: گرگان - کیلومتر 10 جاده گرگان - گنبد کدپستی: 79142-49361 ارسال نمایید. لازم است بر روي پاكت پستی عبارت "فرم صلاحیت عمومی استعداد درخشان" حتماً قيد گردد.
توجه : در صورت عدم ارسال مدارک درمهلت مقرر فوق، دانشگاه گلستان هیچگونه مسئولیتی جهت ثبت نام و پذیرش قطعی متقاضی نخواهد داشت.
مدارک موردنیاز:
تکمیل اصل فرم صلاحیت عمومی عکس دار، ویک نسخه کپی از کلیه فرم های تکمیل شده (دریافت فرم)
اصل وکپی فیش واریزی
کپی صفحه اول شناسنامه و در صورت تغییرات از کلیه صفحات-
کپی کارت ملی (پشت و رو)
در صورت اشتغال کپی حکم کارگزینی
 دو قطعه عکس ۴*۳
 واريز مبلغ : 1190000 ريال (ويژه سال 1401) اطلاعات پرداخت به شرح ذيل است :
شماره کارت: 2282-2998-9570-6367
شماره حساب: 4001021101007489
شماره شبا: IR77010004001021101007489
شناسه پرداخت: 294021174113560001135607480010
بر روي پاكت عبارت فرم صلاحیت عمومی استعداد درخشان حتماً قيد گردد.

تذكّر مهم: از ارسال هرگونه مدارك دیگر به غير از مدارك ذكر شده جداً خودداري فرمائيد. در صورت ارسال، هيچ گونه مدركی عودت داده نمیشود.


تعداد بازدید: 637