انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به عنوان مسئول استانی "تحلیل مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور"

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
 
 
 

 

 

     طی حکمی از سوی علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان دکتر غلامرضا خوش فر به عنوان مسئول طرح "تحلیل مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور و بررسی علمی علل بروز آسیبهای اجتماعی و دستیابی به راهکارهای بومی برای کنترل و کاهش آنها در استان گلستان" منصوب گردید.

     در بخشی از حکم ایشان آمده است:

"نظر به سوابق پژوهشی و تخصص علمی جنابعالی در حوزه امور اجتماعی و بنا به پیشنهاد دکتر سید ضیاء هاشمی مدیر علمی طرح " تحلیل مسائل و آسیبهای اجتماعی استانها" بدینوسیله جنابعالی به عنوان مسئول استانی این طرح در استان گلستان تعیین می شوید."

 
 

     گفتنی است هدف اصلی این طرح تحلیل مسائل و آسیبهای اجتماعی مناطق مختلف بررسی علمی علل بروز آسیبهای اجتماعی و دستیابی به راهکارهای بومی برای کنترل و کاهش آنها در مناطق مختلف کشور است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید: 137