برگزاری کارگاه های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

پردیس علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی در شهر زیرآب شهرستان سوادکوه استان مازندران مجموعه ای از کارگاه های تخصصی را بصورت دوره ای و به شرح ذیل برگزار می کند:

جهت هرگونه هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ارتباط دانشگاه و جامعه با شماره تلفن 42455005 - 011 ارتباط برقرار نمائید.

جهت


تعداد بازدید: 350