هکاتون امنیت

یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶

رویداد هکاتون امنیت با هدف آشنایی ایده ها و حمایت از طرحهای دانشجویی در تاریخ 11 و 12 آبان ماه در دانشکده فنی و مهندسی گرگان برگزار می گردد.


تعداد بازدید: 379