مدیریت امور اداری و پشتیبانی

نشست مدیر اداری و پشتیبانی با مسئولین دفاتر دانشگاه

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

نشست مدیر اداری و پشتیبانی با مسئولین دفاتر در هفته اول اسفندماه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید. دکتر منوچهر بابانژاد معاون اداری و مالی دانشگاه با حضور در این جلسه پیرامون اهمیت کار و وظایف مسئولین دفاتر گفت: مسئولین دفاتر تنظیم کننده برنامه های دفتر هستند و نحوه کار و فعالیت مسئول دفتر شناسه فعالیت آن حوزه است لذا مسئولیت شما همکاران محترم سنگین و اثرگذار است.
مهندس محمد رضایی نژاد مدیر اداری و پشتیبانی و حمیده قزاق رئیس کارگزینی و رفاه دانشگاه نیز درخصوص نحوه اجرای آئين نامه جدید، صدور حکم مأموریت مطالبی را مطرح  و در پایان به سؤالات همکاران پاسخ دادند.


  • برچسب ها:
  • مسئول دفتر
  • مدیر اداری
  • کارگزینی
  • معاون اداری و مالی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 463