مدیریت امور اداری و پشتیبانی

لیست کشیک نقلیه

 

بسمه تعالی

لیست رانندگان کشیک وآماده  خرداد ماه 1397

ایام هفته

تاریخ

کشیک

شماره همراه

آماده

ملاحظات

سه شنبه

97/03/01

مهاجر

09112733312

کریم آبادی

 

چهارشنبه

97/03/02

دارینی

09122200316

تازیکه

 

پنج شنبه

97/03/03

کریم آبادی

09116434365

*****

 

جمعه

97/03/04

کاوردین

09393479839

*****

 

شنبه

97/03/05

عتیقی

09112780961

آلوستانی

 

یکشنبه

97/03/06

تازیکه

09113775307

مهاجر

 

دوشنبه

 

97/03/07

جبلی

09379142252

دارینی

 

سه شنبه

97/03/08

آلوستانی

09113776992

عتیقی

 

چهارشنبه

97/03/09

مهاجر

*****

تازیکه

 

پنج شنبه

97/03/10

دارینی

 

*****

 

*****

 

جمعه

97/03/11

کریم آبادی

*****

*****

 

شنبه

97/03/12

کاوردین

*****

مهاجر

 

یکشنبه

97/03/13

عتیقی

*****

کریم آبادی

 

دوشنبه

97/03/14

تازیکه

*****

*****

رحلت حضرت امام

سه شنبه

97/03/15

جبلی

*****

*****

قیام پانزده خرداد

چهارشنبه

97/03/16

آلوستانی

*****

*****

شهادت حضرت علی (ع)

پنج شنبه

97/03/17

مهاجر

 

*****

*****

 

جمعه

97/03/18

دارینی

 

*****

 

*****

 

شنبه

97/03/19

کریم آبادی

*****

تازیکه

 

یکشنبه

97/03/20

کاوردین

*****

آلوستانی

 

دوشنبه

97/03/21

عتیقی

*****

جبلی

 

سه شنبه

97/03/22

تازیکه

*****

دارینی

 

چهارشنبه

97/03/23

جبلی

*****

مهاجر

 

پنج شنبه

97/03/24

آلوستانی

*****

*****

 

جمعه

97/03/25

مهاجر

*****

*****

 

شنبه

97/03/26

دارینی

*****

*****

عید فطر

یکشنبه

97/03/27

کریم آبادی

*****

جبلی

 

دوشنبه

97/03/28

کاوردین

*****

عتیقی

 

سه شنبه

97/03/29

عتیقی

*****

دارینی

 

چهارشنبه

97/03/30

تازیکه

*****

آلوستانی

 

پنج شنبه

97/03/31

جبلی

*****

*****

 

       * راننده آماده از ساعت 16 الی 18 ، راننده کشیک از ساعت 16 الی 7 صبح فردا *           

      


تعداد بازدید: 175