گروه مهندسی کامپیوتر

برگزاری مسابقه برنامه نویسی نرم افزار تلفن همراه با عنوان یک فنجان کد در تاریخ 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1396

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

 مسابقه برنامه نویسی نرم افزار تلفن همراه با عنوان یک فنجان کد در تاریخ 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1396 در دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید. از استانهای گلستان 4 تیم و  از استان  مازندران یک تیم و  از استان سمنان هم یک تیم در این مسابقه حضور داشتند. مربیان این مسابقه از گروه تارگتینگ بودند و شرکت کنندگان را در جهت توسعه راهنمایی و ارزیابی می کردند.

داورای این دوره از مسابقات بعهده اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی گرگان بوده است. در انتهای این مسابقه به تیم های برنده جوایزی اهدا گردید.

   

   

  

 


تعداد بازدید: 578