گروه مهندسی کامپیوتر

کارشناس آزمایشگاه

  نام و نام خانوادگی :      محمد اردنجی

   مدرک تحصیلی :                        کارشناسی

   رشته تحصیلی :                        مهندسی کامپیوتر

    شماره های تماس :                   9 - 32441003 - 017  داخلی   117 

                                                ایمیل دانشگاه :                        m.ardanji@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 622