مرکز تحقیقات ابر اشیاء

اولین طرح پژوهشی مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان

پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

اولین تفاهم نامه سه جانبه مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان مربوط به قرارداد پژوهشی با عنوان "امکان نیازسنجی احداث سیستم های هوشمند خانگی Zero Energy" با شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به عنوان کارفرما و دکتر سید مهدی رخت اعلاء به عنوان مجری طرح پژوهشی در تاریخ 1396/8/13 به امضا رسید.

اطلاعات بیشتر در: http://gu.ac.ir/cot/ContextPage?id=12063


تعداد بازدید: 361