مرکز تحقیقات ابر اشیاء

کسب TRL 6 برای ایده فناورانه عضو دانشجو مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

محصول "کنترلر مدار فرمان از طریق اپلیکیشن موبایل" بر گرفته از ایده فناورانه آقای سینا مشکینی دانشجوی رشته مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان و عضو دانشجویی مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان موفق به کسب TRL 6 و بالاترین امتیاز بین ایده های فناورانه دانشجویی دانشگاه گلستان در سایت تخصصی irantechhub.ir گردید.


تعداد بازدید: 403