مرکز تحقیقات ابر اشیاء

جلسه با مسئولان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان گلستان

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

با توجه به کاربرد وسیع مقوله اینترنت اشیاء در حوزه های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی، اعم از آبیاری هوشمند، کنترل هوشمند آفات و بیماری ها، کنترل و رصد گونه های در حال انقراض، جلسه توجیهی به منظور آشنایی پژوهشگران ارشد مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان گلستان با توانایی ها و قابلیت های مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در محل مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه که به همت دکتر فرجی (ریاست مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی)، دکتر کیانی (معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی) و دکتر مقصودلو (ریاست مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان) برگزار شد، مقرر گردید واحد های مختلف پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن قابلیت های موجود در حوزه اینترنت اشیاء، امکان بهره گیری از این قابلیت ها در قالب طرح های پژوهشی و کاربردی خود را بررسی و نیازهای خود را به مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان اعلام نمایند.


تعداد بازدید: 505