مدیریت امور فرهنگی

حلقه مطالعاتی بررسی آثار دکتر شریعتی

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه، حلقه مطالعاتی بررسی آثار دکتر شریعتی توسط انجمن اسلامی دانشجویان در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

در نخستین نشست که با حضور اعضای مجمع عمومی و شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان برگزار شد؛ کتاب پدر، مادر ما متهمیم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. شایان ذکر است محتوای این کتاب شامل مجموعه سخنرانی های دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد می باشد که با توجه به شکاف نسلی ماهیت بشارت و انذار دارد. محمد امین سید قاسمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان گفت: از کجا آغاز کنیم و نیازهای انسان امروز، از دیگر آثار مورد بررسی در جلسات آتی انجمن اسلامی خواهد بود. 

 


  • برچسب ها:
  • حلقه مطالعاتی
  • شریعتی
  • انجمن اسلامی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 161