مدیریت امور فرهنگی

برپایی غرفه حمایت از بیماران سرطانی

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه، غرفه حمایت از بیماران سرطانی توسط انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی با همکاری مرکز حمایت از بیماران خاص در هفته اول آبان ماه با محوریت حمایت از بیماران سرطانی در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

امیرحسین شایان فرد، دبیر انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی گفت: در این غرفه اطلاعاتی پیرامون بیماری سرطان، نحوه ی بروز بیماری و چگونگیدرمان آن توسط مسؤلان مرکز حمایت از بیماران خاص ارایه شد.

در حاشیه این مراسم، توزیع بروشور، عضوگیری برای کمک به بیماران خاص و فعالیت در مرکز حمایت از بیماران سرطانی انجام شد.

 


  • برچسب ها:
  • بیماری
  • سرطان
  • انجمن علمی
  • زیست شناسی
تعداد بازدید: 83