مدیریت امور فرهنگی

برگزاری نشست ادبی با موضوع حافظ شناسی

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه، در هفته ی دوم آبان ماه نشست حافظ شناسی توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی و با حضور استاد محمد حکیمی در سالن رشد دانشگاه برگزار شد.

پریا شاطریان، دبیر انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی زندگی ادبی، عرفانی حافظ عنوان کرد.

استاد حکیمی در خصوص عرفان در شعر و صنعت شعری حافظ که مملو از ایهام است اشاره نمود. این نشست با پرسش و پاسخ از استاد حکیمی در رابطه با حافظ و پذیرایی به اتمام رسید.

 


  • برچسب ها:
  • حافظ
  • نشست ادبی
  • انمن علمی
  • ادبیات فارسی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 92