مدیریت امور فرهنگی

کارگاه آموزشی اصول روزنامه نگاری برگزار شد

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امورفرهنگی دانشگاه، کارگاه آموزشی اصول روزنامه نگاری توسط انجمن علمی دانشجویی ارتباطات و روابط عمومی و با حضور دکتر رسولی در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

غزل کیاء دبیر انجمن علمی دانشجویی ارتباطات و روابط عمومی هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی علاقه­مندان، مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی با فنون و مهارت های روزنامه نگاری دانست و افزود: آشنایی با خبرنویسی و ارزش های خبری، سبک های گزارش­نویسی و روش های مصاحبه مواردی بودند که توسط مدرس کارگاه ارائه شد.


  • برچسب ها:
  • نشریات
  • روزنامه نگاری
  • انجمن علمی
  • روابط عمومی
تعداد بازدید: 107